Свяжитесь с нами: +372 536 36143, +7 911 944 3091

Raamatupidamine


Arvestades viimasel ajal tugevnenud fiskaalorganite kontrolli maksumaksjate tegevuse üle Eesti Vabariigis, muutub asjatundliku raamatupidamisarvestuse probleem järjest aktuaalsemaks. WIMTRAST Consulting Invest OÜ tegeleb raamatupidamisarvestuse pidamise ja maksuaruandluse koostamisega nii juriidiliste isikute kui ka füüsilisest isikust ettevõtjate jaoks. Meie spetsialistid aitavad Teid praktiliselt mistahes raamatupidamisalase küsimuse lahendamisel, on see siis deklaratsiooni täitmine, aastaaruande koostamine või täielik nõustamine, aga ka lohakailejäetud raamatupidamise kordaseadmine. Meie aitame analüüsida Teie firmas tehtud või kavandatavaid finantsoperatsioone ja leida legaalsed teed Teie maksustamise minimiseerimiseks. Kuna WIMTRAST Consulting Invest OÜ tööfilosoofia üheks põhijooneks on individuaalne lähenemine igale meie kliendile, siis raamatupidamisalane teenindamise maksumus määratakse igal konkreetsel juhul eraldi kindlaks ja see sõltub paljudest faktoritest: töötajate arvust, dokumendikäibest, tegevusaladest, maksusüsteemist jm. Sellele vaatamata on allpool toodud WIMTRAST Consulting Invest OÜ teenuste maksumuse kindlaksmääramise ligilähedane süsteem.

 • 2019. aastast FI väljastatud litsensi FIU000296 alusel on alustatud teenuse – Usaldusfondide ja äriühingute teenus osutamine ;
 • 2020. aastast Maksu- ja Tolliameti tegevusloa ME001 2020 alusel on alustatud teenuse – Mitteresidendi maksuesindaja osutamine.
RAAMATUPIDAMISTEENUSTE HINNAKIRI

Baasteenuse hinnakiri, ilma käibemaksuta:

Baasteenuse hind kujuneb vastavalt raamatupidamise tekkepõhiste dokumentide mahule ühes kuus (millest suurema osa moodustavad tavaliselt müügiarved ning ostuarved).

Tekkepõhiste dokumentide arv Ligikaudne lausendite arv Baasteenuse hind (eurodes)
kuni 10 kuni 20 60
11 kuni 50 21 kuni 100 125
51 kuni 100 101 kuni 200 160
101 kuni 150 201 kuni 300 200
151 kuni 200 301 kuni 400 240
201 kuni 250 401 kuni 500 275
251 kuni 300 501 kuni 600 315
301 kuni 350 601 kuni 700 kokkuleppel

Baasteenus sisaldab:

– raamatupidamise dokumentide kontroll, süstematiseerimine ja kajastamine pearaamatus;
– müügiarvete ja laekumiste kajastamine reskontros;
– ostuarvete ja tasumiste kajastamine reskontros;
– sularaha / kaardimakse ostuarvete avansiaruannete vormistamine;
– töölähetuste vormistamine;
– kassaorderit vormistamine;
– põhivarade arvestus;
– aruannete koostamine ja edastamine (kasumiaruanne, müügireskontro,  ostureskontro);
– käibedeklaratsiooni (KMD) koostamine ja esitamine;
– tulu- ja sotsiaalmaksudeklaratsiooni (TSD) koostamine ja esitamine (va TSD lisad 1-3, vt lisateenus „Töötasude arvestus“).

Lisateenuste hinnakiri ilma käibemaksuta:

Teenus Hind
 Töötasude arvestus (kuni 5 töötajat)  iga töötaja 7 eurot/kuus
 Töötasude arvestus (5 ja rohkem töötajat)  iga viies töötaja 32 eurot/kuus
 Pangaülekannete tegemine  30% baasteenuse hinnast eurot/kuus
 Majandusaasta aruande koostamine  baasteenuse hind eurot/aruanne, min 75 eurot / aruanne
 Esindamine ja muu raamatupidaja  40 eurot/tund
 Konsultatsioon  (baasteenuse kliendile kuni 1h kuus) tasuta
 Konsultatsioon  40 eurot/tund

Lisateenuste kirjeldus:

– Töötasude arvestus:
palga- ja puhkusearvestus, tulu- ja sotisaalmaksu deklaratsiooni (TSD) lisade 1-3 koostamine ja esitamine, tõendite väljastamine
– Pangaülekannete tegemine:
ostuarvete tasumiste, palkade ja maksude ülekanded
– Majandusaasta aruande koostamine:
majandusaasta aruande koostamine vastavalt raamatupidamise seadusele ja heale tavale
– Esindamine ja muu raamatupidaja töö:
esindamine asutustes ja ettevõtetes ning muu raamatupidaja töö tunnihinna alusel
– Konsultatsioon:
raamatupidamis- ja maksualane konsultatsioon tunnihinna alusel

– Lisa aruanded: bilanss , kasumiaruanne, muud aruanded lisa tasu eest.Hinnale lisandub käibemaks (20%)Kui Teie ei ole WIMTRAST Consulting Invest OÜ kliendid

kuid Teil läheb vaja meie abi, on võimalik saada ühekordseid teenuseid, nimelt

 • aasta- (samuti vahe-) bilansi ja kasumiaruande koostamine ning esitamine Maksuametile – alates 130 euro
 • likvideerimis- ja lõppbilansi koostamine – alates 130 euro
 • statistikaaruannete koostamine ja esitamine – alates 20 euro
 • töötasude kohta igakuulise aruandluse koostamine ja esitamine Maksuametile – alates 20 euro
 • igakuulise käibemaksuaruandluse koostamine ja esitamine Maksuametile – alates 30 euro
 • raamatupidamise siseeeskirja koostamine – alates 90 euro
 • algdokumendi (kassadokumendid jm) vormistamine – 1 euro
 • raamatupidaja töö Kliendi aadressil – 35 euro/tund, kuid mitte vähem 30 euro visiidi eest
 • raamatupidamisalased konsultatsioonid ja kliendi esindamine läbirääkimistes III isikuga raamatupidamistes küsimustes – 30 euro/tund

Alalistele klientidele osutatavate täiendavate teenuste tasu arvestatakse madalama tariifi järgi.