Свяжитесь с нами: +372 536 36143, +7 911 944 3091

Raamatupidamine


Arvestades viimasel ajal tugevnenud fiskaalorganite kontrolli maksumaksjate tegevuse üle Eesti Vabariigis, muutub asjatundliku raamatupidamisarvestuse probleem järjest aktuaalsemaks. WIMTRAST Consulting Invest OÜ tegeleb raamatupidamisarvestuse pidamise ja maksuaruandluse koostamisega nii juriidiliste isikute kui ka füüsilisest isikust ettevõtjate jaoks. Meie spetsialistid aitavad Teid praktiliselt mistahes raamatupidamisalase küsimuse lahendamisel, on see siis deklaratsiooni täitmine, aastaaruande koostamine või täielik nõustamine, aga ka lohakailejäetud raamatupidamise kordaseadmine. Meie aitame analüüsida Teie firmas tehtud või kavandatavaid finantsoperatsioone ja leida legaalsed teed Teie maksustamise minimiseerimiseks. Kuna WIMTRAST Consulting Invest OÜ tööfilosoofia üheks põhijooneks on individuaalne lähenemine igale meie kliendile, siis raamatupidamisalane teenindamise maksumus määratakse igal konkreetsel juhul eraldi kindlaks ja see sõltub paljudest faktoritest: töötajate arvust, dokumendikäibest, tegevusaladest, maksusüsteemist jm. Sellele vaatamata on allpool toodud WIMTRAST Consulting Invest OÜ teenuste maksumuse kindlaksmääramise ligilähedane süsteem.

Kannete arv kuni 50 kuni 100 kuni 150 kuni 200 kuni 250 kuni 300 kuni 350 üle 350
Hind kuus 110 euro 135 euro 170 euro 210 euro 225 euro 240 euro 255 euro kokkuleppel
Minimaalseks kuutasuks ettevõtja tegevuse puudumisel on 50 euro.


Hinnale lisandub käibemaks (20%)

Ülaltähendatud hinda makstakse alalise raamatupidamisalase teenindamise lepingu alusel ning see hõlmab endasse järgmist:

 • pearaamatu ja käibe-saldo aruannete igakuuline pidamine
 • töötasu arvutamine
 • käibemaksu, tulumaksu ja sotsiaalmaksu arvutamine
 • igakuulise aruandluse (käibemaksu, töötasu jt deklaratsioonide) koostamine ja Maksuametile esitamine
 • konsultatsioonid seoses osutatavate teenustega


Kui Teie ei ole WIMTRAST Consulting Invest OÜ kliendid

kuid Teil läheb vaja meie abi, on võimalik saada ühekordseid teenuseid, nimelt

 • aasta- (samuti vahe-) bilansi ja kasumiaruande koostamine ning esitamine Maksuametile – alates 130 euro
 • likvideerimis- ja lõppbilansi koostamine – alates 130 euro
 • statistikaaruannete koostamine ja esitamine – alates 20 euro
 • töötasude kohta igakuulise aruandluse koostamine ja esitamine Maksuametile – alates 20 euro
 • igakuulise käibemaksuaruandluse koostamine ja esitamine Maksuametile – alates 30 euro
 • raamatupidamise siseeeskirja koostamine – alates 90 euro
 • algdokumendi (kassadokumendid jm) vormistamine – 1 euro
 • raamatupidaja töö Kliendi aadressil – 35 euro/tund, kuid mitte vähem 30 euro visiidi eest
 • raamatupidamisalased konsultatsioonid ja kliendi esindamine läbirääkimistes III isikuga raamatupidamistes küsimustes – 30 euro/tund

Alalistele klientidele osutatavate täiendavate teenuste tasu arvestatakse madalama tariifi järgi.